حفاظت سازه برابر حریق

سيستمهاي حفاظت ساختمان در برابر حريق كناف :

ار اين ساختارها جهت حفاظت تيرها ستونها و ساير اعضاي سازه هاي فولادي و همچنين پوشش داكتها و كانالهاي تاسيساتي در برابر آتش مستقيم تا 120 دقيقه استفاده مي شود، در اين ساختار دو روش اجرايي وجود دارد اجراي پوشش با زير سازي پوشش اجزا با استفاده از صفحات مقاوم در برابر حريق يا در موقع لزوم صفحات مقاوم در برابر حريق و رطوبت صورت مي گيرد.

 

قالب وب سایت : تک وب دیزاین